Poradenské centrum JEDEN PROSTOR 

poskytuje komplexní služby v oblasti podpory rodiny a vztahů. 

Nabízíme psychologické, speciálně pedagogické a profesní poradenství metodami diagnostiky, koučinku, mediace, individuální psychoterapie, rodinné terapie a rozvojových tématických skupin

Naším cílem je komplexní péče v rámci osobnostního rozvoje jedince